logo3

Oferujemy:

 • Czas pracy przedszkola od 6:30 do 17:00 (możliwość wydłużenia godzin pracy po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem Przedszkola);
 • pełne wyżywienie (możliwość dostosowania posiłków do indywidualnych diet dzieci);
 • opiekę dla dzieci w wieku od 2.5 do 6 lat;
 • opiekę nad dziećmi w trzech integracyjnych grupach wiekowych liczących do 20 dzieci, co sprawia, że adaptacja dzieci przebiega sprawnie, a nauczyciele mają możliwość idywidualnego podejścia do każdego dziecka;
 • doświadczoną kadrę pedagogiczną;
 • profesjonalną opiekę dla dzieci niepełnosprawnych;
 • opiekę psychologiczno - pedagogiczną, logopedyczną
 • możliwość konsultacji ze specjalistami - również dla rodziców spoza przedszkola:
  • psychologiem
  • neurologopedą
  • oligofrenopedagogiem
  • surdopedagogiem
  • fizjoterapeutą
 • zajęcia (bezpłatne) w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka z psychologiem, pedagogiem specjalnym, neurologopedą, fizjoterapeutą;
 • wszystkie dzieci o specjalnych potrzebach edukacjnych (posiadające orzeczenie o potrzenie kształcenia specjalnego) poza pobytem w grupie z rówieśnikami, uczestniczą także w dodatkowych (bezpłatnych) zajęciach rewalidacyjnych:
  • terapii logopedycznej,
  • terapeutycznych z psychologiem,
  • terapeutycznych z pedagogiem specjalnym,
  • terapii SI (z fizjoterapeutą);
 • zajęcia dodatkowe:
  • j. angielski,
  • rytmika z elementami tańca,
  • katecheza,
  • hipoterapia,
  • logopedia,
  • zajęcia ruchowe,
  • kółko kulinarne,
  • szkółka piłkarska;
 • obniżkę opłaty czesnego dla rodzeństwa (-50% na drugie, kolejne bezpłatnie);
 • zwolnienie z opłat czesnego i za zajęcia dodatkowe dla rodziców dzieci posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym wydane przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne;
 • opiekę nad dziećmi przez cały rok kalendarzowy (również w wakacje i w ferie zimowe)