logo3

Zajęcia są prowadzone przez mgr Agnieszkę Migas-Franczyk - pedagoga, oligofrenopedagoga, logopedę i neurologopedę, absolwentkę Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej w Kielcach.

W terapii logopedycznej wykorzystywane są elementy m.in.:

 • Kinezjologii Edukacyjnej Paula Denissona (tzw. "gimnastyka mózgu");
 • Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne;
 • Metody Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz;
 • Muzykoterapii;
 • Logorytmiki;
 • Ćwiczeń relaksacyjnych;
 • Masażu logopedycznego;
 • Metody wczesnej nauki czytania J. Cieszyńskiej (metoda krakowska);
 • Metody komunikacji alternatywnej;
 • Zabawy i gry komputerowe;
 • Werbalno-tonalna.