logo3

W Naszym Przedszkolu prowadzimy Zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR).


Kadra przedszkola udziela konsultacji rodzicom starającym się o opinie o potrzebie wszesnego wspomagania rozwoju.
Wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka objęte mogą być dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. Na bezpłatne konsultacje ze specjalistami zapraszamy także rodziców dzieci spoza przedszkola.

Zajęcia prowadzi zespół specjalistów:

  • psycholog;
  • neurologopeda;
  • oligofrenopedagog;
  • surdopedagog;
  • fizjoterapeuta;
  • instruktor hipoterapii.

Opracowują oni dla każdego dziecka indywidualny program terapii dostosowany do jego potrzeb i możliwości.