logo3

Hipoterapia jest jedną z form rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, która polega na stymulacji rozwoju psychoruchowego dziecka poprzez jazdę konną. Dzięki kontaktom dziecka z koniem jako naturalnym otoczeniem, terapeuta może pracować nad rozwijaniem możliwości ruchowych dziecka, poprawą kontaktu emocjonalnego, a także stymulacją jego funkcji poznawczych. Zajęcia z hipoterapii przynoszą bardzo dobre efekty u dzieci chorych. Jest to wyjątkowa i niepowtarzalna metoda usprawniania dzieci, obecnością konia współterapeuty, gdyż  koń i jego ruch dają zupełnie nowe i niespotykane w innych metodach terapeutycznych możliwości. Koń m. in.:
 • daje wrażenie chodu ludzkiego;
 • zmniejsza spastyczność mięśni;
 • hamuje przetrwałe odruchy postawy;
 • przywraca zaburzoną symetrię mięśni tułowia;
 • koryguje postawę ciała;
 • zapobiega przykurczom i ograniczeniom ruchomości w stawach;
 • zwiększa możliwości lokomocyjne;
 • usprawnia bardzo łagodnie ciało;
 • pobudza zmysły;
 • stanowi źródło bodźców równoważnych;
 • uaktywnia;
 • usprawnia pracę organów wewnętrznych;
 • mobilizuje i nie nudzi;
 • uczy;
 • relaksuje.
Reasumując można stwierdzić, iż jest on uniwersalnym stanowiskiem terapeutycznym. Hipoterapia prowadzi do pobudzenia rozwoju psychoruchowego dziecka poprzez:
  • poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej;
  • orientacji przestrzennej;
 • orientacji w schemacie własnego ciała;
  • zwiększenie możliwości koncentracji uwagi;
  • utrzymania zorganizowanej aktywności;
  • stymulację rozwoju mowy;
 • poszerzenie zasobu pojęć;
 • poprawę reakcji obronnych i równoważnych;
 • korekcję wad postawy dzięki stymulacji prawidłowej pracy mięśni (właściwy układ nóg, rozstaw bioder).
Hipoterapia również:
  • wzmacnia procesy motywacyjne;
  • równoważy procesy emocjonalne;
  • buduje u dzieci poczucie własnej wartości;
  • obniża poziom lęku;
  • może wyciszyć niepożądane zachowania;
  • zwiększa motywację do wykonywania ćwiczeń;
 • umożliwia poznawanie radości, satysfakcji i powodzenia.
Szczególną atrakcją tych zajęć jest kontakt z żywą istotą, jaką jest koń, co ma ogromny wpływ na rozwój emocji oraz bliskie obcowanie z przyrodą, dzięki czemu organizm dziecka w wieku przedszkolnym pobudzany jest w sposób kompleksowy. Poprawia się nie tylko jego stan psychiczny, lecz przede wszystkim szeroko rozumiany rozwój fizyczny. Unikalność i uniwersalność tej metody polega na jednoczesnym oddziaływaniu ruchowym, sensorycznym, psychicznym i społecznym. Jest to doskonałe uzupełnienie zajęć z pedagogiem specjalnym, psychologiem, fizjoterapeutą oraz neurologopedą.

{gallery}hipoterapia{/gallery}