logo3

Neurologopedia - to specjalizacja logopedii zajmująca się diagnozą i terapią różnych postaci zaburzeń komunikacji spowodowanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Neurologopeda w swojej pracy zajmuje się przede wszystkim terapią mowy u dzieci i osób niemówiących oraz terapią karmienia u dzieci i osób z zaburzeniami jedzenia.

Zajęcia są prowadzone przez mgr Agnieszkę Migas-Franczyk - pedagoga, oligofrenopedagoga, logopedę i neurologopedę, absolwentkę Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej w Kielcach.

W Naszym Przedszkolu prowadzimy Zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR).


Kadra przedszkola udziela konsultacji rodzicom starającym się o opinie o potrzebie wszesnego wspomagania rozwoju.
Wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka objęte mogą być dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. Na bezpłatne konsultacje ze specjalistami zapraszamy także rodziców dzieci spoza przedszkola.

Zajęcia prowadzi zespół specjalistów:

 • psycholog;
 • neurologopeda;
 • oligofrenopedagog;
 • surdopedagog;
 • fizjoterapeuta;
 • instruktor hipoterapii.

Opracowują oni dla każdego dziecka indywidualny program terapii dostosowany do jego potrzeb i możliwości.

Hipoterapia jest jedną z form rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, która polega na stymulacji rozwoju psychoruchowego dziecka poprzez jazdę konną. Dzięki kontaktom dziecka z koniem jako naturalnym otoczeniem, terapeuta może pracować nad rozwijaniem możliwości ruchowych dziecka, poprawą kontaktu emocjonalnego, a także stymulacją jego funkcji poznawczych.
 
Zajęcia prowadzone są przez instruktora hipoterapii Panią Urszulę Kocembę z Ośrodka Jeździedztwa i Hipoterapii TARA.
11150478 495140317311750 5421831324315251143 n
 

Surdopedagogika – jest to dział pedagogiki specjalnej (rewalidacyjnej). Zajmuje się nauczaniem i wychowaniem osób głuchych i niedosłyszących, a także ich rodzinami i otoczeniem. Ponadto obejmuje też profilaktykę, diagnostykę i poradnictwo osobom z grupy ryzyka.

Zajęcia prowadzone są przez mgr Agnieszkę Orzechowską – surdopedagoga, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, absolwentkę Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, studentkę Polskiego Języka Migowego na Uniwersytecie Warszawskim.

Zajęcia są prowadzone przez mgr Agnieszkę Migas-Franczyk - pedagoga, oligofrenopedagoga, logopedę i neurologopedę, absolwentkę Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej w Kielcach.

W terapii logopedycznej wykorzystywane są elementy m.in.:

 • Kinezjologii Edukacyjnej Paula Denissona (tzw. "gimnastyka mózgu");
 • Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne;
 • Metody Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz;
 • Muzykoterapii;
 • Logorytmiki;
 • Ćwiczeń relaksacyjnych;
 • Masażu logopedycznego;
 • Metody wczesnej nauki czytania J. Cieszyńskiej (metoda krakowska);
 • Metody komunikacji alternatywnej;
 • Zabawy i gry komputerowe;
 • Werbalno-tonalna.